Info Pacienti

Conditii Internare/Externare

 

Condiții internare/externare

 

CRITERII DE INTERNARE

- Pacienţi care necesită supraveghere medicală ;- Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulatoriu;- Pacienţi la care tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu;- Pentru evaluarea stării de sănătate (monitorizare).

PRIMUL CONSULT

Când veniți prima dată la centrul nostru vă adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:1. Act de identitate2. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic de altă specialitate3. Rezultate de la toate investigațiile și tratamentele efectuate până la data prezentării4. Dovada calității de asigurat, cu unul din următoarele documente în funcție de categoria în care vă încadrați:- adeverință salariat- ultimul cupon de pensie- adeverință șomer- adeverință student- adeverință coasigurat - eliberată de CAS (pentru cei care nu au card de sănătate)- adeverință de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială (pentru cei cu ajutor social)- adeverință “asigurat fără plata contribuției” eliberată de CAS Dolj pe perioada cât beneficiați de tratament pe Program Național de Sănătate, pe care o obțineți în baza următoarelor documente:- copie act de identitate5. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătateApoi, sunteți consultați de medicul specialist care, în funcție de ceea ce identifică clinic și paraclinic, din documentele prezentate de dumneavoastră, stabilește conduita ulterioară: tratamentul în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi;

PREZENTARE PENTRU INTERNARE

Prezentarea pentru internare, se face pe bază de PROGRAMARE. La fiecare prezentare, va adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:1. Act de identitate2. Dovada calității de asigurat3. Biletul de internare de la medicul specialist/medicul de familie4. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

CONDITII DE EXTERNARE:

Furnizand servicii de spitalizare de zi, pacientul paraseste unitatea sanitară, dupa finalizarea procedurilor, în aceeași zi. Medicul curant stabileste externarea pacientului in urmatoarele situatii:- la finalizarea cazului/serviciului medical;- in situatia transferului intr-o alta unitate sanitara;Documente pe care pacientul le primeste la externare:- bilet de externare- scrisoare medicala     - rezultatele investigatiilor paraclinice in copie sau original in functie de caz.- concediul medical          - referate medicale catre serviciile de expertiza a muncii (dupa caz)- adeverinta medicala- prescriptia electronica printata- recomandare privind acordarea de dispozitive medicale- recomandare privind acordarea de ingrijiri medicale / paliative la domiciliuBiletul de externare se va întocmi la externare, in 2 exemplare : - in caz de transfer se va inmana pacientului, respectiv apartinatorilor, in momentul externarii; la finalizarea cazului/serviciului se va inmana pacientului.

» more

Dosarul Electronic de Sanatate

Dosarul electronic de sănătate CE ESTE DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE(DES)         Dosarul electronic de sănătate este o componentă a sistemului informaţional sanitar şi reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel naţional, cuprinzând date şi informaţii medicale relevante pentru medici şi pacienţi.         Dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, aceştia fiind şi proprietarii de drept ale acestor informaţii/dateOdată cu implementarea Dosarului Electronic de Sanatate,(anul 2016) toate datele medicale, începand de la consultații, trimiteri, analize, rețete, foi de observații, dar și antecedente și istoric evenimente, vor fi colectate permanent în siguranță. într-un singur loc, totul organizat și disponibil online. Beneficii pacientiØ administrează online informațiile medicale introduse de către furnizorii de servicii medicale dar si de către dumneavoastrăØ este locul unde puteți găsi date medicale privind sănătatea dumneavoastră oricind aveți nevoieØ este esențial în urgențe căci medicul poate vedea date medicale relevante care vă pot salva viațaØ Urmând procedurile de autentificare, puteți consulta oricând dosarul medical, de oriunde aveti acces la Internet.Ø Medicul va avea acces la informațiile dumneavoastră doar dacă îi oferiți acest drept sau poate consulta dosarul medical doar în prezența dumneavoastră.Ø Istoricul dumneavoastră medical este consolidat și pus la dispoziția medicului atunci când beneficiați de servicii medicaleØ Aveți acces la evidența consultațiilor și internărilor pentru a observa opiniile medicale, diagnosticele, investigațiile efectuate și tratamentele recomandate de mediciØ Veti putea acorda medicilor acces la dosarul dumneavoastră de sănătate și veti ști cine l-a accesat asigurând protecția și confidențialitatea informațiilorØ Medicul dumneavoastră are acces la datele medicale relevante astfel încât acesta va fi pregătit în cazul unor urgențe medicale neprevăzuteØ Sunteți singura persoană care deține controlul total al Dosarului Electronic de Sănătate prin vizualizarea tuturor accesărilor dar și a actualizărilor făcute de medici. Un medic care nu are acces implicit la dosarul dumneavoastră, poate consulta doar sumarul și informațiile pentru situațiile de urgență. Pentru a consulta întreg dosarul, este necesară prezența și acceptul dumneavoastră.    

» more

Categorii

Programari

Pentru o programare mai usoara, puteti folosi formularul din pagina noastra. Click aici pentru a acccesa formularul.

Telefoane utile

0351/405605
0351/407605
0351/408605
0773829850