Internari de zi

CONDITII DE INTERNARE


Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

a) spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) diagnosticul nu poate fi stabilit Ón ambulatoriu;

Internari pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate ii stabilit in ambulator
- Pacienti la care tratamentul nu poate fi efectuat in ambulator;
- Interventii chirurgicale care nu pot fi efectuate in ambulator;

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE
A. PERSOANE ASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinta serviciu - pentru angajati;
5 camet de somaj - pentru someri;
6. cupon de pensie - pentru pensionari;
7. adeverinta elev sau student;
8. adeverinta primar - pentru cei cu ajutor social.

Categorii

Programari

Pentru o programare mai usoara, puteti folosi formularul din pagina noastra. Click aici pentru a acccesa formularul.

Telefoane utile

0351/405605
0351/407605
0351/408605
0773829850